?Real Time מה זה

מה אתם יודעים על Real Time?

טכנולוגיות של Real Time מלוות אותנו זה זמן מה. יש שיגידו, שהטכנולוגיה נמצאת איתנו כבר מעל ל-30 שנה. התרגום המילולי של המושג Realtime הוא כמובן זמן-אמת, ובין השאר הוא מתייחס לפעולה האינטליגנטית, שמגיעה מצד המכונה שמעניקה לנו מידע.

מה זה אומר? ובכן, אם אנחנו מכירים מודל של להביע בקשה ולחכות למידה – כמו זה לדוגמה כשקורה ומתרחש, כאשר אנחנו נכנסים לאתר – ואז זה “שולח בקשה לשרת”, ואנחנו מחכים שהאתר ייטען – אם כי בימינו לא סביר שכך יקרה, לאור המהירות הגבוהה שאנחנו גולשים בה, כמו גם מהירות טעינת האתרים שכנראה ממשיכה ולהתשדרג, לפחות עבור חלק מהאתרים – אולי אף בקצב מהיר יותר מאשר תוספת המשקל שאותם אתרים מקבלים, לאור אותם תכנים שהם מייצרים שלמעשה יכולים להוסיף לזמן הטעינה – אך זה כבר נושא לכתבה אחרת.

הצעות מידע דרך RealTime

על כן, אם ישנו מודל מסוים של הגשת בקשה והמתנה לתגובה מהשרת, או מכל מקור נתונים מסוים, אז תחת חוקי ה- Real Time אנחנו למעשה מקבלים את המידע, כמו נודב הוא מעצמו מטעם האפליקציה או השרת, מבלי שקודם הגשנו בקשה. למה הכוונה? ובכן, אם מי מאיתנו זכה לגלוש בפייסבוק הקדוש אי שם בעברו, אולי הוא גילה שפייסבוק מרשה לעצמו להציע אפשרויות והצעות, שטרם ביקשנו מידע עבורן, כמו גם לא ביקשנו לקבל התראה עבורן – כך שהפייסבוק מצא לנכון, כנראה על פי אלגוריתם מסוים – פשוט להציע הצעות, ולאפשר לנו לקבל מידע שלא הגשנו עבורו בקשה, כמו גם לא היינו בהמתנה עבורו.

הדבר יכול להתרחש, במסגרת ה- Realtime גם עבור אפליקציות ורשתות חברתיות אחרות, כמו שאר המקומות שפשוט יודעים לצפות אילו מידעים המשתמשים שלהם בוודאי ישמחו לקבל.

שמענו גם דוגמה, שניתן לאפשר את החוויה הזאת של שפת ה- Real Time, גם עבור רשת תחבורה – שבה הרמזורים יודעים “לנחש”, לשער, או פשוט להבין – איפה ומתי יש לתעדף אור ירוק ו/או אור אדום, בהתבסס על עומסי תנועה במקומות אלו ואחרים. כלומר, אם סביר שאנשים מסוימים כרגע עוזבים את האור, או נכנסים אליה – אז ההחלטה שתניב את האופטימיזציה המניבה ביותר עבור הליכי התנועה בעיר – היא זו שתיבחר על ידי האלגוריתם.

שפת ה- Real Time במקרה זה, תאפשר כמו “להציע מידע”, למערכות האינטליגנציה המלאכותית, מה שיעצים ויאפשר להן לקבל את ההחלטה שלהן – כי המידע פשוט “מוצע”, בלי שנעשית בקשה עבורו – כך שכנראה יש מעין מעגל סגור של מידעים שמוצפים, יחד עם אלגוריתמים שעוסקים בלנתח ולבסוף להחליט מהי דרך הפעולה הנכונה ביותר – או זוהי לפחות הבנתנו מן הנושא.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *