מיקרוצ’יפ ישראל

לצוות והנהלת RACHIP, ברצוני להביע בזאת את הערכתי והוקרתי, לעבודה המקצועית והכל כך מסורה של שירה וציפורה במסגרת פרוייקט פיתוח במהלך השנים 2019 ו2020. הפעילות כללה ווריפיקציה של כל תכולת…