In Rachip we developed very high quality standards when delivering products to our clients. Our QA department provides software QA and testing services include:

Our QA and software testing services include:

Test Automation:

o   Smoke tests

o   Regression tests

o   Sanity tests

o   Web services

o   Critical Path

o   API Tests

o   Cross-browser tests

o   Cross-platform tests

Mobile and Web application tests:

o   Security

o   Performance

o   Availability

o   Scalability

o   Cross-browser compatibility

o   Disaster recovery

o   Selenium

Functional Testing:

o   Interface testing

o   System testing

o   Integration testing

מתודולוגיה AUTOMATION

חברות מוצר וסטארט-אפים רבים עוברים היום לבדיקות אוטומציה. בתחומים רבים הרגולציה היא זו שמכתיבה את הסטנדרט והנחיצות של בדיקות אוטומציה, אך גם בתחומים האחרים מגדירים בדיקות כאלו כ- MUST כחלק בלתי נפרד מה LIFECYCLE של המוצר וה- ROADMAP העתידי וזאת בכדי לשמור על רמת איכות תוצרים גבוהה ועבודה יעילה ומהירה באופן שמקטין את הסיכוי למגע יד אדם ולטעויות אנוש.

את בניית התשתית נחלק לשני שלבים עיקריים:

שלב ראשון – שלב התכנון

 נכניס לחברה מומחה וותיק ומנוסה להקמת תשתית אוטומציה HANDS-ON שבאחריותו לבצע את הפעילויות הבאות:

1. למידת מוצר החברה והרגולציה הנדרשת בתחום (במידה ואין רגולציה יש להגדיר יעדים למימוש האוטומציה).

2. הגדרת SCOPE לפיתוח בדיקות אוטומציה ולבדיקות ידניות שיכלול התייחסות לסוגי הבדיקות השונים:

בדיקות שפיות תוכנה  (WEB ו  GUI)

בדיקות רגרסיה

בדיקות אינטגרציה

בדיקות פונקציונליות (חמורה & תוכנה)

בדיקות איכות

בדיקות בטיחות ותקינות

1. הגדרת תשתיות אוטומציה ובחירת כלי פיתוח (כגון: PYTHON, JAVA, REACT, C ועוד) / כלי בדיקות אוטומציה (כגון: SELENIUM, Coded UI, SoapUI, QTP, TestComplete, Ranorex ועוד) על פי סוג הבדיקות המבוקש ותשתיות המוצר  הקיים.

2. הקמת תשתית לניהול ותיעוד הבדיקות וטיפול בבאגים תוך שימוש בכלי ניהול פיתוח (כגון JIRA, QC/ALM, TFS ועוד). 

3. כתיבת תרחישי בדיקות למוצר בכל הרמות: תוכנה, חומרה, ו SYSTEM

4. בניית תכנית עבודה למימוש הבדיקות הכוללת הגדרת צוות הפרויקט, לוחות זמנים ותכולה.

שלב שני – שלב המימוש

נממש את תכנית העבודה שהוגדרה בשלב הראשון בדגש על עמידה בלוחות זמנים ומעקב הדוק על ניצול המשאבים. בשלב זה העבודה תמשיך ותנוהל על ידי מומחה האוטומציה תוך ניהול צוות המפתחים והבודקים על פי התמהיל שיקבע בשלב התכנון. הפעילויות שיבוצעו בשלב זה הן:

1. הקמת תשתיות אוטומציה ופיתוח התרחישים על פי המוגדר בתוכנית העבודה 

2. פיתוח תרחישי בדיקות, טיפול בבאגים וניהול תצורה.

3. הרצת תרחישי הבדיקות ותיעוד באמצעות כלי האוטומציה

4. ביצוע ותיעוד בדיקות ידניות

העבודה הנה אינטגרטיבית ובשיתוף פעולה עם הלקוח:

על הלקוח להגדיר גורם אחראי על יחידת האוטומציה מטעמו שיהווה FOCAL POINT מצידו על מנת לסייע במתן האינפורמציה, הגדרת ה SCOPE, קביעת מדיניות, התמצאות בחברה ובמוצר ותיעדוף המשימות בתוכנית העבודה.

Call us at +972 74-718-4000 or Email us at sales@rachip.com

And we’ll find the best developers for you!