QA מהנדס/ת ולידציה ו Rachip

לחברה ביטחונית בצפון דרוש/ה מהנדס/ת ולידציה ו QA ביצוע ולידציה החל משלב הכרטיס ועד לבדיקות שילובים עם קושחה. ביצוע בדיקות חומרה לכרטיסים. עבודה עם מסמכי דרישות וכתיבת תרחישי בדיקות. פתיחה…

QA מהנדס/ת ולידציה ו

לחברה ביטחונית בצפון דרוש/ה מהנדס/ת ולידציה ו QA ביצוע ולידציה החל משלב הכרטיס ועד לבדיקות שילובים עם קושחה. ביצוע בדיקות חומרה לכרטיסים. עבודה עם מסמכי דרישות וכתיבת תרחישי בדיקות. פתיחה…